WZÓR WNIOSKU o udostępnienie obiektu => POBIERZ TUTAJ

 


ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMIA WRAZ Z REGULAMINEM w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu korzystania z usług publicznych świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o. o.” => TUTAJ

UCHWAŁA NR 1/2017 Z DNIA 27 GRUDNIA 2017 => TUTAJ

ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY => TUTAJ

 

 

Logotypy obiektów MOSiR i Miasta Radomia (krzywe, Corel Draw)

 

delfin logo.cdr  Corel Draw 
logotyp_marki_radom__corel9_.cdr  Corel Draw 
mosir_logo_2012.cdr  Corel Draw 
orka logo.cdr

 Corel Draw 

mosir_logo.pdf

 PDF

logo-korty.cdr

 Corel Draw 

logo-korty.pdf

 PDF