Początek września był intensywny nie tylko dla uczniów, którzy po wakacjach wrócili do szkół, ale również dla specjalistów działających na placu budowy Radomskiego Centrum Sportu przy ul. Struga.

 

Obok szeregu działań, jak prace przy stropach pod roboty izolacyjne, przy instalacjach posadzkowych na danych poziomach hali, kanalizacji deszczowej czy sanitarnej, betonowaniu płyty fundamentowej łącznika i w końcu kolejnych etapach zbrojenia i betonowania stóp stadionu, ukończone zostało wznoszenie murów hali. W tym samym czasie prowadzone były tzw. prace przygotowawcze do dachu. Teraz rusza więc front robót, których efektem będzie przykrycie hali. Ich finał zaplanowano na drugą część czwartego kwartału tego roku.